รถยนต์นั่งส่วนบุคคล

นิสสัน โน๊ต
ราคาเริ่มต้นเพียง

568,000

นิสสัน อัลเมร่า
ราคาเริ่มต้นเพียง

499000

นิสสัน มาร์ช
ราคาเริ่มต้นเพียง

THB 420,000

นิสสัน เทียน่า
ราคาเริ่มต้นเพียง

THB 1,399,000

นิสสัน ซิลฟี่
ราคาเริ่มต้นเพียง

THB 869,000