รถยนต์เพื่อการพาณิชย์

นาวารา กระบะสองตอน(4 ประตู)
ราคาเริ่มต้นเพียง

THB 691,000

นาวารา กระบะตอนครึ่ง
ราคาเริ่มต้นเพียง

THB 637,000

นาวารา กระบะตอนเดียว
ราคาเริ่มต้นเพียง

THB 539,000

รถตู้เออร์แวน
ราคาเริ่มต้นเพียง

THB 1,216,500