รถยนต์เพื่อการพาณิชย์

นิสสัน นาวาร่า กระบะตอนครึ่ง (กระบะแคปรุ่นเตี้ย)
ราคาเริ่มต้นเพียง

599,000

นิสสัน นาวารา กระบะ 4 ประตู
ราคาเริ่มต้นเพียง

THB 849,000

นิสสัน นาวารา กระบะตอนครึ่ง (กระบะแคปยกสูง)
ราคาเริ่มต้นเพียง

THB 765,000

นิสสัน นาวาร่า กระบะตอนเดียว
ราคาเริ่มต้นเพียง

THB 559,000

นิสสัน นาวารา กระบะ 4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ
ราคาเริ่มต้นเพียง

1,149,000

รถตู้เออร์แวน
ราคาเริ่มต้นเพียง

THB 1,216,500