Siam Nissan
Chiangmai
News & Event

คุณจุลนิตย์  วังวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ จำกัด ขึ้นรับรางวัลตัวแทนจำหน่ายยอดเยี่ยม (Best Dealer Award 2017) อันดับสอง ภาคเหนือ ในงานประชุมตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นิสสันประจำปี 2560 ที่กรุงเทพฯ