Siam Nissan
Chiangmai
News & Event

9 มิถุนายน 2563 คุณนิวัติ เป็งศิริ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายศูนย์บริการและอะไหล่ และคุณสมาน วงค์เคียน ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ จำกัด ร่วมส่งมอบสีพ่นรถยนต์ให้กับทาง วิทยาลัยเทคนิคสารภี และ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ทางสถานศึกษานำสีพ่นรถยนต์นำไปใช้เป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้ในรายวิชาให้กับนักเรียนนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

"นิสสันเชียงใหม่ ห่วงใย ใส่ใจ ดูแล"