Siam Nissan
Chiangmai
News & Event

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2563 ที่ผ่านมา MR.YUTAKA SANADA รองประธานอาวุโส Nissan Asia&Ocenia และ MR.RAMESH NARASIMHAN ประธานนิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นิสสัน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและแม่ฮ่องสอน โดยมีคุณนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ และคุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ทางคณะผู้บริหารได้เยี่ยมชมโชว์รูม ศูนย์บริการ และศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานของบริษัทฯอีกด้วย