Siam Nissan
Chiangmai
News & Event

บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ จำกัด สาขาสันผีเสื้อ ได้รับรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยม-ภาคเหนือ ทั้งด้านขายและด้านบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จากการประกาศผลในงานประชุมตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นิสสันทั่วประเทศเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการด้วยดีเสมอมา เราสัญญาที่จะพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นตลอดไป "นิสสันเชียงใหม่ ห่วงใย ใส่ใจ ดูแล.."