Siam Nissan
Chiangmai
News & Event

บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ จำกัด ได้รับรางวัลสัดส่วนเช่าซื้อสูงสุด-ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563 จากบริษัท นิสสัน ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จากประกาศผลในงานประชุมตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นิสสันทั่วประเทศเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการด้วยดีเสมอมา เราสัญญาที่จะพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นตลอดไป "นิสสันเชียงใหม่ ห่วงใย ใส่ใจ ดูแล.."