Siam Nissan
Chiangmai
News & Event

บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ จำกัด ร่วมพิธีมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี ๒๕๖๔ให้กับผู้โชคดีที่ได้รางวัลที่ ๑ รถยนต์นิสสันนาวาร่า รางวัลที่ ๒ รถเก๋งนิสสันมาร์ชและรางวัลที่ ๓ รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี จำนวน ๕ คัน พร้อมด้วย นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นางรุ่งระวี มีทองคำ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายกนก ศรีวิชัยนันท์ เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมมอบรางวัลในวันนี้ ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่