Siam Nissan
Chiangmai
News & Event

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2564  บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ จำกัด โดยคุณสมาน วงค์เคียน ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด ร่วมกับชมรมผู้ค้ายานยนต์จังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินบริจาคและสินค้าอุปโภคบริโภค มูลค่า 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลนครพิงค์เพื่อสนับสนุนภาระกิจของบุคลากรโรงพยาบาลฯช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นพ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ และผู้บริหารโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ

"นิสสันเชียงใหม่ ห่วงใย ใส่ใจ ดูแล..."