Siam Nissan
Chiangmai
News & Event

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2565 ที่ผ่านมา บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ จำกัด โดยคุณสมาน วงค์เคียน ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด มอบอุปกรณ์กีฬา มูลค่า 2,000 บาท ให้กับ "โครงการรอยยิ้มเพื่อน้องบนดอยสูง" สำหรับมอบให้กับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านแม่แพะ หมู่ที่ 6 ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

"นิสสันเชียงใหม่ ห่วงใย ใส่ใจ ดูแล..."