Siam Nissan
Chiangmai
News & Event

        เมื่อวันที่ 12  ม.ค. 2566 ที่ผ่านมา บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ จำกัด โดยคุณสมาน วงค์เคียน ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด ได้มอบของรางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรม​วันเด็กแห่งชาติ 2566 ให้กับองค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัดเชียงใหม่

 

"นิสสันเชียงใหม่ ห่วงใย ใส่ใจ ดูแล..."