Siam Nissan
Chiangmai
News & Event

ประธานนิสสันมอเตอร์(ประเทศไทย)เยี่ยมชมนิสสันเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 26 พ.ค.2560 คุณนิตย์ วังวิวัฒน์ และคุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr.Antoine Barthes ประธานนิสสันมอเตอร์(ประเทศไทย)พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ที่เดินทางมาเยี่ยมชมบริษัท สยามนิสสันเชียงใหม่ จำกัด สำนักงานใหญ่ (ดอนจั่น) และสาขาสนามบิน โดยเข้าเยี่ยมชมโชว์รูม, ศูนย์บริการ, ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐาน และฝ่ายอะไหล่ด้วย ทั้งนี้การเดินทางมาเยี่ยมชมของ Mr.Antoine Barthes ถือเป็นการเยี่ยมชมผู้แทนจำหน่ายในภูมิภาคนี้เป็นครั้งแรกหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งประธานนิสสันมอเตอร์ฯเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา